Ośrodek Kształcenia Zawodowego
43-190 Mikołów, ul. Rybnicka 43
tel.: 698 416 081
mail: biuro@szkolenie-kierowcy.pl
Chcesz przystąpić do kursu PRAWA JAZDY? Zapraszamy!
Lista szkoleń
Mocowanie ładunków. Nowe regulacje.
2020-06-30
Poznań - MOXY POZNAŃ

Cel  szkolenia:  
Zgodnie z art. 92 a polskiej ustawy o transporcie drogowym w wypadku ujawnienia nieprawidłowości w trakcie transportu wszczęcie postępowania administracyjnego wobec przedsiębiorcy lub innego podmiotu realizujacego przewóz drogowy, nie wyklucza wszczęcia postępowania administracyjnego także wobec podmiotu wykonującego inne czynności związane z przewozem, w szczególności wobec spedytora, nadawcy, załadowcy, a także organizatora transportu, jeśli mógł on – dokładając należytej staranności – zapobiec nieprawidłowości. Problem mocowania staje się zatem bardzo istotny, gdyż nie tylko kierowca lecz też i nadawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

 

Uwaga! 
Trwają obecnie prace (konsultacje) nad rządowym projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku! Rozporządzenie ma uregulować mocowanie ładunków w przewozie drogowym. Rozporządzenie jest w trakcie uzgodnień ale są znane już jego założenia.

 

Podczas szkolenia pokażemy jak poradzić sobie z nowymi regulacjami:

1. wymagania prawne Unii Europejskiej a polskie przepisy

2. prezentacja wymagań planowanego rozporządzenia

3. prezentacja wymagań norm zacytowanych w rozporządzeniu

4. prezentacja niezbędnych zmian dla przewoźnika,  dla nadawcy,  dla spedytora

5.  dostępne sposoby i metody mocowania

6.  wymagania dla pojazdu

7.  wymagania dla pojazdów o DMC , 3.5 tony

8.  wymagania dla środków mocujących

9.  wymagania dla proszczególnych grup ładunków

10. zmiany w zakresie kontroli - czyli co będziemy sprawdzać i ile to będzie kosztować

11. co oznacza wprowadzenie rozporządzenia dla Waszej organizacji?
 
 

Zaprezentujemy również:

1. Z jakiego powodu?

2. Część teoretyczna

3. Część praktyczna

4. Mocowanie a kwestia nacisków na osie

5.  Zmiany w prawie

  

Data: 30.06.2020
Miejsce: Poznań
Cena: 1150 zł netto/osobę
Zgłoszenia:Ogierman Ewa 
tel: 600 952 692 
mail: tsl@szkolenie.edu.pl


webdesign, sklepy internetowe, strony www