Ośrodek Kształcenia Zawodowego
43-190 Mikołów, ul. Rybnicka 43
tel.: 698 416 081
mail: biuro@szkolenie-kierowcy.pl
Chcesz przystąpić do kursu PRAWA JAZDY? Zapraszamy!
Lista szkoleń
Obsługa urządzeń NO dla klas 1-9 ADR/RID/ADN
2017-11-27
Mikołów - Ośrodek Szkolenia Mikołów ul. Rybnicka 43

Szkolenie przygotowuje do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych klasyfikowanych zgodnie z ADR, RID, ADN i IMDG (za wyjątkiem klasy 7). Uczestnictwo w szkoleniu przygotowuje również do przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego w celu uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do wykonywania prac związanych z napełnianiem i opróżnianiem zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych wg ADR, RID, ADN i IMDG (za wyjątkiem klasy i 7).

Szkolenie obejmuje cześć teoretyczną oraz praktyczną na instalacji.

Zakres kursu - wszystkie klasy (za wyjątkiem klasy 7)

Możliwe ograniczenie zakresu uprawnień do wybranej klasy (np. Gazy - krio, skroplone czy ciecze takie jak paliwa, kwasy)

 

Egzamin przed komisją TDT odbywa się po zebraniu grupy w terminie do 14 do od zakończenia kursu. Miejsce egzaminu - instalacja szkoleniowa w Mikołowie

 

Program zajęć:

Podstawowe wiadomości o dozorze technicznych i urządzeniach NO

Ogólne wiadomości o właściwościach fizyko-chemicznych materiałów niebezpiecznych (ewentualne 

Dozór techniczny nad zbiornikami transportowymi do materiałów niebezpiecznych oraz urządzenia do ich napełniania i opróżniania

Konstrukcja zbiorników transportowych oraz urządzeń do ich napełniania

Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych  - czynności robocze i kontrolne

Ogólne przepisy bhp, przeciwpożarowe oraz pierwsza pomoc

Zajęcia praktyczne

 

UWAGA:

Uczestnicy powinni zabrać ze sobą ubranie robocze lub fartuch oraz rękawice ochronne (pełne) i okulary.

 

 

Cena kursu 750 zł

 

Egzamin - wpłata do TDT w wysokosci 152 zł od osoby

Wzór dokumnetu Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych

Opłata za sprawdzenie

Transportowy Dozór Techniczny

ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

97 1130 1017 0020 1237 5820 0002

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

 

Zgłoszenia:

Sypuła Danuta

tel. kom. 698 416 081

tel/fax 32 226 39 98

mail: office@towary-niebezpieczne.pl


webdesign, sklepy internetowe, strony www